შენზე ვფიქრობდი მე ჯოჯოხეთში

და სამოთხეშიც შენ ერთს გლოცავდი,

შენ რომ არ იყო ამ ქვეყანაზე,

არც მე არ მინდა თავი ცოცხალი.

– 2002 –

ვერიკო მოდებაძე