რად გაიმეტეს ასე უგულოდ?

რატომ გასწირეს იმსხვერპლეს რისთვის?

შურით და ღვარძლით სავსე გვაქვს გული,

ჩვენ არ ვიყავით გიორგის ღირსი!

 

-2001-

ვერიკო მოდებაძე