განგების ძალამ თუ მოისურვა,

იქ უძლურია ხვეწნა და თხოვნა,

მაგრამ სიკვდილი არ მოდის უცებ,

ჩვენ ვკვდებით როცა მოკვდება ხსოვნა.

 

რადგან ასეა ჩემო მერცხალა,

შენ ჩემთან ერთად გულში გაცოცხლებ,

მე არ მოვუშვებ შენამდე სიკლვდილს,

მე შენ სიკვდილის ნებას არ მოგცემ.

– 2003 –

ვერიკო მოდებაძე